Ta strona będzie uzupełniona.

Do  chwili obecnej  literackie teksty Valeri Brainina-Paska nie były tłumaczone na język polski.

Najważniejsze publikacje liryczne:

Rosyjski:
Czasopisma literackie: „
Znamia (Moskwa), „Nowyj mir” (Moskwa), „Drużba narodow” (Moskwa),  „Ogoniok” (Moskwa), „Grani” (Frankfurt n/Menem), „22” (Jeruzalem), „Arion” (Moskwa) „Kreszczatik” (Kijów), antologien „Strofy stulecia 1” (Moskwa) i „Strofy stulecia 2” (Moskwa)

Брайнин-Пассек, В. К нежной варварской речи. — СПб.: Алетейя, 2009.  ISBN 978-5-91419-277-5

 Angielski:
Czasopismo literackie: „Partisan Review” (Boston). Valeri Brainin