Ostatnia aktualizacja 11.11.2018

Urodził się w 1948 roku w Rosji jako syn austriackiego emigranta politycznego Borisa Brainina (Sepp Österreicher, 1905-1996), poety i tłumacza poezji na język niemiecki. Do rodziny tej należą też żydowski pisarz Reuven  (Reuben) Brainin (1862-1939), amerykański liryk Frederick (Fritz) Brainin (1913-1992), austriacko-angielski skrzypek Norbert Brainin (1923-2005), primarius „Amadeus-Quartet” oraz austriacka psychoanalityczka i pisarka Elisabeth Brainin.

Brainin studiował teorię muzyki, kompozycję, językoznawstwo i matematykę. Jego kompozycje obejmują muzykę orkiestrową, kameralną i teatralną. Jego dzieła wystawił m.in. Teatr Bolszoj w Moskwie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Wykładał w moskiewskim gimnazjum Gnessina, najsławniejszej szkole muzycznej dla szczególnie uzdolnionych dzieci w byłym Związku Radzieckim. Jego, opatentowana metoda rozwijania muzycznego myślenia i słuchu oraz pomoce naukowe służące realizacji stały się częścią planu nauczania tej szkoły.

Prowadzi liczne seminaria i roczne kursy mistrzowskie w różnych instytucjach na całym świecie. Referent na międzynarodowych kongresach. W latach 1991-1998 jako eseista w Radio Swoboda, Londyn, Monachium i Praga - publikacje literackie, naukowe i krytyki muzyczne.

Brainin jest znanym poetą rosyjskim (pseud.
Valeri Brainin-Passek). Jego liryczne wiersze zostały opublikowane w znaczących czasopismach literackich w Rosji, Niemczech, Izraelu USA oraz w antologiach „Strofy stulecia 1 (rosyjska poezja XX wieku)” i „Strofy stulecia 2 (rosyjskie przekłady poezji XX wieku)”

Inicjator i dyrektor artystyczny „Międzynarodowego Konkursu Wykonawców Classica Nova” (muzyka XX wieku, Hannover 1997). Pierwszy konkurs poświęcony był pamięci D. Szostakowicza i wszedł do Księgi Rekordów Guinnesa jako największa impreza tego rodzaju.

Wiceprzewodniczący „
Tolstoi Hilfs- und Kulturwerks Hannover e.V.”. Celem organizacji jest integracja rosyjskich migrantów w Niemczech oraz rozwijanie wzajemnych rosyjsko-niemieckich kontaktów kulturalnych.

Najstarsza i największa prywatna „Musikschule an der Marktkirche e.V.” w Hannoverze od 1998 roku nosi nazwę „Musikschule Brainin e.V.”. Do głównych zadań szkoły należy kształcenie słuchu u dzieci metodą Brainina oraz profesjonalna nauka gry na fortepianie i skrzypcach wegług modelu  rosyjskiego (repertuar, rozwijanie techniki, syste egzaminacyjny). Filie tej międzynarodowej szkoły prowadzone są przez uczniów Brainina w różnych państwach świata.


Valerij Brainin to także:

Kierownik Wydziału w naukowowo-metodycznym laboratorium „Nowe technologie muzycznego i muzyczno-pedagogicznego kształcenia” przy Państwowym Uniwersytecie Pedagogicznym w Moskwie;

Członek rzeczywisty Międzynarodowej Akademii Nauk Pedagogicznego Kształcenia (Rosja);

Od 2004 do 2014 Prezydent Zrzeszenia Kształcenia Muzycznego Rosyjskiej Federacji (RussSME -
Russian Federation Society for Music Education). Reprezentant ISME w Rosji. Od 2015 - Honorowy Prezydent RussSME.

Spis publikacji naukowych i esejów (międzynarodowych)