„W założeniach chodzi o kardynalne pytania całej naszej muzycznej przyszłości. Znalezienie rezultatywnego podejścia do wychowania i nauczania dzieci - to prawdopodobnie decydujący dla tego problemu punkt wyjścia. V. Brainin to właśnie osiągnął; znalazł nadzwyczaj trafne dojście do dziecięcej psychiki i konkretny sposób, z którego pomocą realizują się ukryte zdolności i talenty człowieka.“ (Sofia Gubajdulina)

Program Seminarium
(24 do 30 godzin)

«Rozwój muzycznego myślenia» wg metody Brainina obejmuje kompletny kurs wykształcenia muzycznego, poczynając od wychowania przedszkolnego a kończąc na zdobyciu zawodu. Może znaleźć zastosowanie zarówno w szkole muzycznej jak i ogólnokształcącej. Wyższe rozdziały kursu mogą być włączone do teoretycznego programu średniej szkoły muzycznej, a oddzielne jego części także w szkole wyższej. Szczególną uwagę poświęcamy następującym zagadnieniom: rozwój absolutnego, pseudoabsolutnego i relatywnego słuchu muzycznego u dzieci i studentów, rozwój percepcji i pamięci muzycznej, głębokie zrozumienie muzyki klasycznej i wypracowanie nawyków prowadzących do samodzielnych prób kompozytorskich.

 • Ogólna koncepcja, wstęp sytemowo-teoretyczny. Prognozowanie jako forma językowego myślenia.

 • Eksperymentalne prognozowanie tekstu muzycznego. Segmentacja tekstu.

 • Eksperyment rozwijania pseudoabsolutnego i relatywnego słuchu u młodzieży.

 • Metoda graficznego przedstawienia jako środek pomocny w rozwoju słuchu muzycznego. "Kolorowy" słuch.

 • Myślenie rytmiczne i jego rozwój. Problem współzależności pomiędzy regularną metryką a nieregularną akcentacją. Harmonia jako faktor metryczny. Improwizacja rytmicznych kadencji.

 • Kurs literatury muzycznej, zorganizowany według stopniowego przyswajania słownika intonacyjnego.

 • Śpiewanie z nut a vista (specjalna metoda: jak osiągnąć cel główny – "wewnętrzne słyszenie", śledząc cel uboczny).

 • Przyswojenie interwałów i akordów. Współzależność między brzmieniem i funkcją akordów. Systemy tonalnego pokrewieństwa (specjalna metoda).

 • Rozliczne formy muzycznego dyktanda dla początkujących.

 • Rozwój polifonicznego myślenia (specjalna metoda), dyktando dwugłosowe.

 • Orientacja w partyturze orkiestrowej (dla dzieci od 7 lat).

 • Elementy kompozycji.

 • Godzinowy program nauczania - plany lekcji «Pierwszy rok nauki». Zeszyty ćwiczeń dla dzieci i informator dla nauczyciela. Opantentowane pomoce dydaktyczne

Metoda wykorzystuje formę zabawy w zajęciach z dziećmi (możliwość już w wieku od 2-4 lat). Program zawiera kurs «Literatury muzycznej poprzez solfeż» w formie przystosowanej także do edukacji w szkole ogólnokształcącej (przedmiot «Kultura muzyczna»)

Gehörbildung Hannover