Legalne wykorzystanie metody

 

”Metoda rozwijania słuchu muzycznego i pomoce naukowe do jej realizacji” przedstawiają sobą „know-how” i są opantentowane. Metoda może być wykorzystywana bezpłatnie wyłącznie pod warunkiem wzkazania jej autora i w kontakcie z nim. Autor nie pobiera i nie zamierza pobierać wynagrodzenia za korzystanie z jego intelektualnej własności. Patent chroni jedynie priorytety metody i umożliwia kontrolę jej właściwego zastosowania. Autor jest zainteresowany legalnym rozpowszechnieniem metody i jest gotów bezpłatnie udzielić intelektualnego wsparcia.

Copyright

Wszystkie przedstawione na naszych stronach teksty, zdjęcia, grafiki i inne materiały są chronione prawem autorskim.

Każda publikacja, powielanie, rozpowszechnianie lub jakiekolwiek korzystanie z materiałów w dalszym ich stosowaniu, korzystanie z kodu-HTML, grafiki lub innych znajdujących się na stronach kodów, także ich części, wymaga naszej wyraźnej zgody i bez specjalnego zezwolenia jest niedopuszczalne. Udzielimy zgody, jeśli korzystanie z naszych materiałów TEKSTOWYCH związane będzie z następującą informacją: 

 

Autor - V. Brainin. Site - www.brainin.org

 

Zezwolenie to odnosi się tylko i wyłącznie do TEKSTU. Kopiowanie i robienie użytku z jakichkolwiek innych części strony wymaga naszej pisemnej zgody.

 

Nielegalne przywłaszczenie, kopiowanie, reprodukcja, przetwarzanie, przechowywanie, dystrybucja, przekazywanie w różnej formie i różnymi środkami elektronicznymi, mechanicznymi treści lub jej części na stronach http://www.brainin.org grozi odpowiedzialnością karną i będzie ścigane z całą surowością prawa.